Varainhankinta

 

Yhdistyksen taloudellinen asema

Museoviraston mahdollisuudet auttaa työrukkasena toimivaa yhdistystä ovat hyvin rajoitetut, johtuen omien ja omaan toimintaan saatujen määrärahojen pienuudesta. Teredo Navalis ry on koko olemassaoloaikansa tehnyt  vapaaehtoistyötä museoviraston meriarkeologia yksikön hyväksi. Tänä päivänä sellaisen kaluston ylläpitäminen, korjaaminen ja huoltaminen, jota yksikkö leireillään tarvitsee tutkimus- ja tarkastustehtävissään vaatii kohtuullisia taloudellisia varoja. Yhdistyksen varainhankinta kaluston ylläpitämiseksi onkin muodostunut melkoiseksi haasteeksi, josta tähän asti on selvitty tyydyttävästi.

Toimintamme ylläpitämiseksi kaikki ulkopuolinen tuki on suunnattoman tärkeää yhdistyksen toiminnalle.

Yksityishenkilöille sopiva tapa tukea yhdistystämme on kannatusjäsenyys.

Lahjoitukset

Lahjoitukseksi sopivia ovat mm.

  • Taloudellinen tuki (pankkiyhteys Sampo 800013-661957)
  • Tarvikkeet laivan ja veneiden kunnostukseen
  • Polttonesteet ja voiteluaineet