Varainhankinta

Yhdistyksen taloudellinen asema

Museoviraston mahdollisuudet auttaa työrukkasena toimivaa yhdistystä ovat hyvin rajoitetut, johtuen omien ja omaan toimintaan saatujen määrärahojen pienuudesta. Teredo Navalis ry on koko olemassaoloaikansa tehnyt  vapaaehtoistyötä museoviraston meriarkeologia yksikön hyväksi. 

Toimintamme ylläpitämiseksi kaikki ulkopuolinen tuki on suunnattoman tärkeää yhdistyksen toiminnalle.

Yksityishenkilöille sopiva tapa tukea yhdistystämme on kannatusjäsenyys /lahjoitus

Lahjoitukseksi sopivia ovat mm.

  • Taloudellinen tuki Danske Bank FI84 8000 2614 9993 98
  • Jälkisäädös (testamentti)