Vrouw Marian tutkimusleiri kesä 2000

 

Teredot Vrouw Maria -hylyn tutkimusleirillä kesä 2000

 

Viime kesänä löytyneellä kulttuurihistoriallisesti merkittävällä hylyllä järjestettiin tutkimusleiri 26.6 - 7.7.2000. Suomen merimuseon järjestämiin tutkimuksiin Nauvossa osallistui vapaaehtoisina sukeltajina pääasiassa Teredo Navalis ry:n jäseniä. Tutkimusleirin tavoitteena oli tuottaa kuvamateriaalia hylystä jatkotutkimusten suunnittelun avuksi.

Tutkimusleirillä käytettiin tukialuksena m/s Teredoa. Sukellustoiminta tapahtui Merimuseon työveneestä, tukialuksen ollessa ankkurissa kauempana itse hylystä. Leiriläiset majoittuivat Teredossa ja Bodön vanhalla merivartioasemalla, jonka Saaristomeren merivartiosto antoi tutkimusleirin käyttöön.

Vapaaehtoisina sukeltajina leirille osallistuivat Antero Kuhalampi, Kenneth Lindström, Juha (Pinkki) Rajala, Pekka Simula, Kalle Salonen, Leo Teräväinen, Topi Sellmann, Pasi Raasakka, Jorma Timonen, Petteri Airanne, Juha (Roope) Flinkman ja Sten Stockmann. Merimuseosta tutkimuksiin osallistuivat Matias Laitinen, Minna Koivikko, Ulla Klemelä ja Pekka Paanasalo. Lisäksi leirillä oli Kymenlaakson maakuntamuseosta Tiina Mertanen

Tutkimusleirillä sukellettiin kahdeksana päivänä yhteensä 82 kertaa, joista kertyi tehokasta tarkasteluaikaa hylyssä noin yhden vuorokauden verran. Suurin osa sukelluksista suoritettiin paineilmalla. Trimix-seoskaasua käyttivät syviin sukelluksiin erikoistuneet sukeltajat Roope Flinkman ja Sten Stockmann. Kaikkiaan hylkyä videoitiin sukellusten aikana yli neljä tuntia. Lisäksi otettiin runsaasti valokuvia. Mittaamalla selvitettiin lastin sijoittumista ruumassa ja tarkastettiin hylyn pituus.

Käsitykset hylyn keulan ja perän rakenteista selkenivät kuvauksissa. Keularangan alaosa on ollut hollantilaisille aluksille tyypillinen. Vrouw Marian takilasta saatiin runsaasti uusia havaintoja. Mastot ovat olleet kolmiosaisia ja niiden ylimmät kappaleet ovat säilyneet hylyn styyrpuurin puolella pohjassa 41 metrin syvyydessä. Merkittävänä havaintona pidetään myös takilan osien vierestä löytynyttä, ennestään havaitsematonta ankkuria. Se on kaivautunut pohjaan niin, että toinen haara on kokonaan pohjan sisässä. Meriselityksessä kerrotaan, että yksi laivan ankkureista pudotettiin haaksirikon jälkeen aivan rungon viereen.

Lähitulevaisuuden suunnitelmiin Vrouw Maria hylyn osalta kuuluvat tutkimusleirin materiaalin perusteellinen läpikäyminen ja analysointi. Kaikki taltioitu video- ja valokuvamateriaali arkistoidaan Suomen merimuseon kuva-arkistoon. Tietojen pohjalta voidaan kenttätutkimuksia jatkaa rahoituksen järjestyessä jo ensi kesänä. Lisätietoja Vrouw Maria hylystä on saatavissa Museoviraston www-sivuilta.

Teksti Minna Koivikko