Vrouw Marian tutkimusleiri kesä 2002

 

SUOMEN MERIMUSEON KENTTÄTUTKIMUKSET
VROUW MARIA -HYLYLLÄ 2002

Kesän 2002 tutkimusleiri Vrouw Maria -hylyllä järjestettiin 1.- 20. kesäkuuta m/s Teredon toimiessa tukialuksena. Ensimmäisellä viikolla keskityttiin pelkästään hylyn kuvaamiseen. Kuvausta olivat hoitamassa Matila & Röhr tuotantoyhtiön kuvausryhmä ja valokuvaaja Petri Puromies. Ensimmäisen leiriviikon tuulettomista päivistä pääsivät iloitsemaan Teredot Ari Ilola, Kenneth Lindström, Pinkki Rajala ja Ville Leino. Kenkka ja Ville olivat vastuussa aluksesta, Arska ja Pinkki osallistuivat MRP:n kuvaussukelluksiin. Kaikkiaan ensimmäisen viikon operaatioon osallistui 16 ihmistä. MRP:n kuvaukset sujuivat ennätysvauhdissa ja ne päästiin lopettamaan päivää aiemmin. Jukka Nurmisen ideoimaa kokeellista luonnonvalokuvausta jatkettiin vielä perjantaina pienemmästä veneestä m/s Teredon viettäessä ansaittua huoltopäivää Kasnäsissä.

Tutkimusleirin henkilökunta saapui Kasnäsiin perjantaina iltapäivällä, Teredoista vahvistusta antoivat Kalle Salonen, Pasi Raasakka ja Jorma Timonen. Myöhemmin seuraan liittyi vielä seuran pitkäaikainen puheenjohtaja Lexa Teräväinen. Pasi "äärijäbä" Raasakka oli kevään mittaan hankkinut valmiudet seoskaasuilla sukeltamiseen ja henkistä kuilua avaruusurheilua muistuttavaan kikotin sukeltamiseen saatiin kavennettua. Onhan Teredot aina olleet arkeologisen tutkimussukeltamisen uusien innovaatioiden tyyssija ja on aika hiljalleen ottaa ohjat käsiin tälläkin saralla! Vrouw Maria -hylyn syvyyksissä tietyissä tutkimustehtävissä on seoskaasuista selkeää etua kaksinkertaisella pohja-ajallaan!

Tämän vuoden tutkimusleirin tavoitteena oli hylyn rungon ja takilan dokumentointi kolmiulotteista rekonstruktiota varten. Sen lisäksi jatkui hylyn kunnon ja ympäristötekijöiden selvittäminen osana EU:n Kulttuuri 2000 -ohjelman vedenalaista kulttuuriperintöä käsittelevää projektia. Dokumentoinnissa hyödynnettiin nykyaikaista tekniikkaa, mikä edesauttoi huomattavasti tarkan työn tekemistä yli 40 metrin syvyydessä. HuiKallen operoima ROV osoitti tarpeellisuutensa monessa hankalassa paikassa ja itse operaattori kosmista luonteenlujuutta ajaessaan heiluvasta tukialuksesta herkästi liikahtelevaa ROV:ia. Voin vakuuttaa ettei homma sovi herkkävatsaisille! Digitaalinen kaltevuusmittari oli erinomainen työväline hylyn rungon muotojen taltioimisessa. Nopeudessa laite oli aivan ylivoimainen, koko hylky saatiin kartoitettua viidellä sukelluksella, joiden aikana tehtiin 253 mittausta! Kerätyn aineiston perusteella tutkija Stefan Wessman viimeistelee tietokoneella kolmiulotteisen ennallistuksen Vrouw Maria - laivasta kuluvan talven aikana. Ennallistuksessa auttaa myös pohjasta nostettu halssiohjain, joka on tipahtanut irti hylyn rungosta. Ohjaimesta nähdään hylyn kyljen muotoa ja yksityiskohtia vyötelaudoista.

Perän hyttikannen päältä nostettiin myös rikkoutumisvaarassa oleva lasipullo. Pullon vieressä oleva kappale nostettiin samalla ja se paljastui peräsinpinnaan kuuluvaksi puutapiksi. FT, Tutkija Georg Haggrén arvio pulleamahaisen, sipulinmuotoisen lasipullon olevan 1700-luvun alkupuolen tyyppiä. Malli oli yleisimmillään 1700-luvun ensimmäisellä neljänneksellä. Lasi on väriltään vihreää ja pullon tilavuus on noin 0,5 l. Tällaisia pulloja valmistettiin runsaasti mm. Saksassa ja Alankomaissa. Merellä tämä pullotyyppi oli varsin toimiva 1700-luvun jälkipuoliskolla valmistettuihin verrattuna, sillä se pysyi paremmin pystyssä kuin litteämahaiset tai lieriönmuotoiset pullot.

Monitorointia


Vedenalaisten kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ympäristöjen tutkimuksen ja puun vauriotekijöiden kartoituksen avulla pyritään selvittämään sekä vedessä olevan, että sedimenttiin hautautuneen vettyneen puun vaurioitumismekanismeja. Tarkoituksena on selvittää puun pinnalla kasvavien eliöiden laatu ja määrä sekä niiden aiheuttamat vauriot. Vrouw Maria -hylyn tutkimuksissa ympäristöasiantuntijana toimii Merimuseon yhteistyökumppani Merentutkimuslaitos, jota oli leirillä edustamassa erikoistutkija Juha "Roope" Flinkman.

Kesän leirin aikana saatiin hylyn viereen perustettua "koeviljelmä" eli hylyn viereen vietiin metallikehikoihin kiinnitettynä 180 puista näytepalaa. Kahta viimeistä viikkoa vaivasi tuulipäivien runsaus ja osa monitorointiin liittyvistä työtehtävistä siirrettiin syksyyn. Syksyllä tehtiin uusi viikon mittainen retki johon osallistuivat Teredoista Kenneth Lindström, Kalle Salonen, Matti Raivio, Seppo Roivainen, Jorma Timonen, Matias Laitinen ja Riikka Alvik. Hylyn viereen perustettiin oseanografinen tutkimusasema laskemalla sinne mittalaitteita, jotka tallettavat tiedot veden happi- ja suolapitoisuudesta, lämpötilasta, happamuudesta, sameudesta ja redox- potentiaalista. Samalla nostettiin ensimmäinen näyte-erä kesällä lasketuista puunäytteistä ja lähetettiin Englantiin analysoitavaksi. Seuraavat näytteet haetaan 1, 2, 3 ja 4 vuoden kuluttua.

Syksyllä hylyn viereen kaivettiin muoviputkia, joiden sisään on sijoitettu puunäytteitä sekä puuvillakangasliuskoja. Putket ja liuskat kaivettiin pohja-ainekseen hylyn viereen Ari Ilolan lainaaman ejektoripumpun avulla. Työ oli todella vaativaa ja Teredot suoriutuivat kaivaushommista erittäin mallikelpoisesti. Ensimmäinen näyte-erä haetaan analysoitavaksi jo joulukuussa. Näiden näytteiden avulla selvitetään mitkä hyönteis-, sieni ja bakteerikannat vaurioittavat puuta.

Lopuksi


Ensi kesänä Vrouw Maria -hylyn tutkimuksia jatketaan jälleen parin viikon rupeamalla. Tarkoituksena on keskittyä fotogrammetrisiin dokumentointitapoihin ja viimeistellä kolmivuotisen projektin tulostavoitteiden asettamat vaatimukset. Sitä ennen hylylle tehdään vielä joulukuussa talvinen keruumatka, sillä ensimmäiset putkinäytteet ovat valmiita analysoitaviksi. Ensi vuonna tarvitaan siis jälleen toimiva tukialus ja verraton miehistö. Siinä on yhdistykselle haastetta talven talkoisiin. Ilman Teredoja Suomen meriarkeologia eläisi vielä pimeää keskiaikaa.

Haluan lopuksi kiittää kaikkia tutkimusleireihin osallistuneita Teredoita, on kunnia ja ilo tehdä töitä kanssanne! Haluan kiittää myös muita Teredo Navalis yhdistyksen jäseniä Merimuseon pitkäaikaisesta tukemisesta. Olkaa reipasta ja turvallisia sukelluksia!!!

Rakkaudella Minna.