Vrouw Maria 1999-2007

 

Miten Vrouw Maria löytyi?

 

ENSIMMÄISET YRITYKSET

Projektissa mukana olleen ryhmän perustajajäsenten kiinnostus hylyn etsimiseen alkoi n. 3 vuotta sitten. Christian Ahlström on kirjoittanut kirjan laivasta ja kertomansa mukaan oli jo ehtinyt luopua toivosta, että laivaa hänen aikanaan löydettäisiinkään. Kirja onkin toiminut monelle mukana olleelle innoittajana asiaan. Etsintöjä ei kuitenkaan voitu käynnistää ennen kuin hankkeelle olisi saatu rahoitusta.

Kesällä 1998 yhteistyökumppanina toimi Saaristomeren meriarkeologinen seura ja rahoittajana tohtori Christian Ahlström. Etukäteisvalmistelut kesälle 1998 eivät kuitenkaan olleet riittävät ja etsintäryhmäkin oli pienempi kuin nyt. Hylkyä etsittiin kaksi viikkoa. Hylkyä ei löytynyt, mutta ainakin saatiiin tietoa siitä "missä se ei ole". Nyt tiedämme, että etsintäkohdat olivat kuitenkin lähellä hylyn löytöpaikkaa.

VROUW MARIAN UPPOAMISEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

Laivaa oli yritetty etsiä jo sen uppoamisen jälkeen, tästä olikin pääteltävissä, että uppoamispaikka on kohtalaisen syvä, arviolta yli 30 metriä. Muuten hylky olisi onnistuttu paikantamaan jo silloisella välineistöllä. Lisäksi erään kalastajan kertomus viittaa siihen, että uppoamispaikan lähellä on yli 50 metriä vettä. Hylyn sijaintisyvyys onkin 41metriä.

Hylystä kirjoitetussa kirjassa oli tuulen suunnat ylhäällä ja haaksirikon silminnäkijöiden kertomuksia. Tuuli oli ollut eteläkaakosta, mutta sen suunta oli muuttunut yön aikana. Laiva upposi illalla eikä aamulla, joten se upposi ennen kuin tuulen suunta muuttui. Hylkytavaraa, joka oli ollut laivan kannella oli ajelehtinut Jurmoon. Koska ajelehtinutta hylkytavaraa oli niin vähän (vain kannelta ei ruumasta) oli pääteltävissä, että hylky on kohtalaisen ehjä.

HYLYN LÖYTYMINEN

Vrouw Marian hylky löytyi 28.6.1999. Hylyn etsimistä varten oli perustettu yhdistys, Pro Vrouw Maria, jonka projektijohtajana toimi sukeltaja Rauno Koivusaari. Ryhmällä oli käytössään meriarkeologisen yhdistyksen Teredo Navaliksen sukellustukialus Teredo. Pääosa rahoituksesta saatiin sponsoreilta. Kaikki ryhmän jäsenet olivat mukana palkatta. Sukellukset hylkyyn suoritettiin Suomen merimuseon luvalla ja valvonnassa.

Alus tunnistettiin Vrouw Mariaksi lähinnä peräsimen ja yhden ankkurin puuttumisen vuoksi sekä siitä, että yhdestä ankkurista puuttui kynsi.